Kolekcja meteorytów

Pięć tysięcy lat temu nad terenami dzisiejszego północnego Poznania spadł deszcz meteorytów. Na obszarze od Suchego Lasu, przez Morasko, po Radojewo i Umultowo spadły tysiące fragmentów wielkiego meteoru (bolidu), który rozpadł się po wejściu w atmosferę. Największy znaleziony do tej pory fragment tego bolidu waży 261 kg, kolejny – ponad 150 kg. Łącznie do dzisiaj do kolekcji muzeów oraz zbieraczy trafiła więcej niż tona meteorytów Morasko – bo taką nazwę nadano znalezisku, od miejsca napotkania w 1914 roku pierwszego okazu.

W znajdującym się niedaleko Muzeum Ziemi rezerwacie „Meteoryt Morasko” zobaczyć można ślady upadku meteorytów – kilka kolistych zagłębień stanowiących kratery powstałe w wyniku kolizji fragmentów meteorytu Morasko z ziemią. W pobliżu tych zagłębień znaleziono największe fragmenty meteorytu.

W Muzeum Ziemi można obejrzeć jeden z największych okazów meteorytu Morasko. Ten ważący 261 kg fragment został odkryty jesienią 2012 roku i zdetronizował znaleziony krótko wcześniej okaz o wadze 161 kg. Oba znaleziska są największymi polskimi meteorytami. Oba można obejrzeć w muzeum.

W zbiorach muzeum znajdują się również fragmenty innych meteorytów, w tym także kamiennych i kamienno-żelaznych. Na uwagę zasługuje ponadto jeszcze jeden duży okaz meteorytu Morasko, ważący 34 kg. Został on znaleziony podczas nagrywania jednego z odcinków popularnonaukowego programu stacji Discovery „Meteorite Men”.