Najbardziej znanym minerałem – siarczkiem żelaza – jest piryt, nazywany niekiedy „złotem głupców”. Jednak oprócz niego taki sam skład chemiczny ma również markasyt (na zdjęciu okaz z Turoszowa).

Choć chemicznie taki sam, to jednak wygląda zupełnie inaczej. W odróżnieniu od pirytu, występującego często w postaci sześciennych kryształów, markasyt tworzy zrosty przypominające grzebienie oraz rozety, wykazujące dalekie podobieństwo do róż pustyni.

Oba minerały są natomiast stosunkowo częste. W Polsce markasyt pojawia się nie tylko w Turoszowie, ale także w kopalniach miedzi KGHM na Dolnym Śląsku, w Górach Świętokrzyskich oraz w Olkuszu.