Jednym z najbardziej znanych polskich kamieni ozdobnych jest krzemień pasiasty. Wśród wielu odmian krzemieni wyróżnia się on koncentrycznymi lub równoległymi pasami o barwie naprzemiennie jasnej oraz ciemnej, zazwyczaj w różnych odcieniach szarości.

Krzemienie pasiaste kojarzone są przede wszystkim z północnym i wschodnim obrzeżeniem Gór Świętokrzyskich – okolicami Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Sandomierza – jednak występują także w innych miejscach, tam gdzie na powierzchni pojawiają się skały powstałe w późnej jurze, a zatem w czasach dinozaurów. Okazy takich krzemieni zostały też rozniesione w inne miejsca w epoce plejstoceńskiej, wraz z lodem lądolodu skandynawskiego.

Te piękne kamienie występują w postaci okrągłych lub owalnych skupień w skałach węglanowych z okresu jurajskiego, powstałych na dnie ciepłego morza zajmującego nieco ponad 150 milionów lat większość terytorium dzisiejszej Polski. Sam mechanizm tworzenia się krzemieni w obrębie tych skał był skomplikowany i wymaga kolejnych badań.