Współczesne skrzypy dorastają kilkudziesięciu centymetrów wysokości. Ich poprzedniki z okresu karbońskiego, a więc sprzed ponad trzystu milionów lat, były zdecydowanie bardziej imponujące. Z reguły sięgały na wysokość kilku metrów. Ich pędy miały postać grubych, pustych wewnątrz pni. Przykład takiego okazu, znajdującego się w kolekcji naszego muzeum, można zobaczyć na zdjęciu. Fragment pnia ma ma 14 cm długości i 6 cm grubości.

Takie dawne rośliny drzewiaste należące do skrzypowatych nazywane są kalamitami. Ich skamieniałości znajdowane są także na terenie Polski. Szczątki kalamitów, nagromadzone na przestrzeni tysięcy lat, pogrzebane pod kolejnymi metrami materii organicznej gromadzącej się w kotlinach górskich oraz dolinach rzecznych, dały początek dzisiejszym złożom węgla kamiennego. Stąd też znaleziska kalamitów pochodzą z wszystkich tych miejsc, skąd znanych są skały zawierające pokłady węgla, zwłaszcza Dolnego oraz Górnego Śląska.