Mosiężnożółty chalkopiryt jest jednym z minerałów, które pojawiają się na niemal każdej giełdzie minerałów i prawdopodobnie we wszystkich muzeach geologicznych. I nic dziwnego. Jest on szeroko rozpowszechniony, pojawia się w wielu skałach magmowych, a także przeobrażonych. Tworzy również bogate złoża w skałach osadowych – są one znane między innymi z Polski, z Dolnego Śląska. Stamtąd (z kopalni miedzi Rudna zlokalizowanej w rejonie Polkowic) pochodzi też okaz ze zdjęcia, znajdujący się w naszym muzeum.

Występowanie chalkopirytu w miejscach, gdzie wydobywa się miedź, to rzecz normalna – minerał ten jest bogatym źródłem tego metalu. Około 1/3 jego masy stanowi właśnie miedź. W połączeniu z popularnością chalkopirytu sprawia to, że jest on główną rudą miedzi. Większość metalu pozyskujemy obecnie właśnie z tego minerału.

Choć chemicznie chalkopiryt jest siarczkiem miedzi oraz żelaza, to może on zawierać również inne pierwiastki, w tym między innymi srebro oraz złoto. Dzięki temu Polska – posiadająca bogate złoża rud miedzi – jest zarazem w czołówce światowych producentów srebra.