Okaz ze zdjęcia to zrost kryształów dwóch minerałów. Duży kryształ po prawej stronie utworzył kwarc. Z kolei małe kryształki narastające na kwarcu po lewej stronie zdjęcia to desmin – minerał należący do grupy zeolitów. Cały okaz ma szerokość około 9 cm.

Desmin tworzy skupienia drobnych kryształków oraz ziaren. Pojawiają się one w pustkach skał magmowych. Okazy z Polski (rejon Jeleniej Góry, Niemczy i Strzegomia na Dolnym Śląsku) narastają często w szczelinach pomiędzy kryształami w skałach granitowych i pegmatytowych, tak jak w przypadku okazu ze zdjęcia.

Minerał ten ma dwie nazwy: określany jest także mianem stilbitu. Nazwa ta pochodzi od jego połysku. Z kolei desmin (od greckiego desme – wiązka) nawiązuje do kształtu niektórych skupień tworzonych przez kryształki tego minerału.