Muszle amonitów są jednymi z największych skamieniałości, jakie można znaleźć na terenie Polski. Okaz ze zdjęcia, pochodzący z naszej kolekcji, ma ponad 30 centymetrów średnicy. Daleko mu jednak do polskich rekordzistów. Największy okaz, pochodzący z Opolszczyzny, ma ponad metr średnicy.

Choć całkiem spore, okazy z Polski ustępują światowym liderom wielkości. Znane są bowiem muszle amonitów o średnicy sięgającej blisko dwóch metrów!

Zwierzęta, które pozostawiły nam te muszle, żyły bardzo licznie w morzach okresów jurajskiego i kredowego, a więc w czasach dinozaurów. W tamtym wycinku dziejów Ziemi morze dwukrotnie wkraczało na tereny naszego kraju, a skał powstałych na lądach jest stosunkowo niewiele. To dlatego w Polsce rzadko znajdowane są skamieniałości dinozaurów (poza ich tropami); były one bowiem wyłącznie zwierzętami lądowymi. Z kolei muszle amonitów (pływały w morzach) powszechnie pojawiają się między innymi w skałach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.