Skała ze zdjęcia to łupek mułowcowy powstały ponad 400 milionów lat temu, w okresie sylurskim, pochodzący z Gór Świętokrzyskich. W tych odległych czasach środkowa Polska pokryta była wodami głębokiego morza.

W liczącym kilka tysięcy metrów słupie wody unosiły się kolonie wymarłych już zwierząt, nazwanych przez paleontologów graptolitami. Ich skamieniałości widoczne są na powierzchni łupka w postaci czarnych kresek, które po dokładnym obejrzeniu z bliska sprawiają wrażenie małych, zębatych brzeszczotów rozsianych w skale. Każdy z nich ma 2-3 milimetry szerokości. To szkielety kolonii graptolitów. Każdy z zębów takiej piły należał do jednego osobnika kolonii.

Poza Górami Świętokrzyskimi skały ze zdjęcia występują na większych obszarach naszego kraju, ale na dużych głębokościach, rzędu 2-3 kilometrów. To te skały zawierają złoża gazu łupkowego, które być może będą w przyszłości eksploatowane. Obecnie stanowią natomiast pamiątkę po dawno wymarłych zwierzętach oraz po nieistniejących, bardzo głębokich morzach zajmujących niegdyś miejsce Polski.