Skały osadowe chemiczne powstają na skutek wytrącania z roztworu, którym z reguły jest woda morska. Mogą one jednak tworzyć się również na lądzie. Przykładem takiej skały jest martwica wapienna (na zdjęciu, okaz ma 25 cm szerokości).

Martwica wapienna tworzy się w wyniku wytrącania węglanu wapnia z wód słodkich, głównie w rejonie źródeł. Jest skałą bardzo lekką, silnie porowatą, często brudzącą ręce. Barwę ma jasną, od białej do szarej. Często można w niej dostrzec szczątki roślinne (na okazie z fotografii są one widoczne w górnej części zdjęcia, pośrodku).

W Polsce najbardziej znane są martwice wapienne z okolic Krzeszowic (woj. małopolskie) oraz Opatowa (woj, świętokrzyskie). Okaz ze zdjęcia pochodzi natomiast z Czech.