Minerały krystalizujące w układzie regularnym często tworzą efektowne, sześcienne kryształy. Na zdjęciu widoczne jest skupienie takich właśnie kryształów. W tym przypadku minerałem jest halit, czyli po prostu sól kuchenna, a okaz ze zdjęcia i kolekcji naszego muzeum pochodzi z kopalni w Wieliczce i ma 16 cm średnicy.

Sześcienny kształt kryształów minerałów takich jak halit lub piryt wynika z ich budowy wewnętrznej. Kryształy powielają budowę komórki elementarnej, czyli najmniejszej, powtarzalnej struktury znajdującej się w ich wnętrzu, zbudowanej z pojedynczych atomów, jonów lub cząsteczek. W przypadku substancji krystalizujących w układzie regularnym trzy główne osie tej komórki mają tę samą długość i są zorientowane prostopadle względem siebie. Ma ona zatem postać sześcianu, i ta cecha jest powielana w całym krysztale, nieraz o bardzo dużych rozmiarach.

Minerały krystalizujące w układzie regularnym i wykazujące doskonałą łupliwość posiadają jeszcze jedną ciekawą własność: po uderzeniu rozpadają się one na mniejsze kawałki, z których przynajmniej niektóre ponownie mają kształt zbliżony do sześcianu. To zjawisko można obserwować w przypadku halitu. Z kolei piryt, który również lubi tworzyć sześcienne kryształy, nie wykazuje łupliwości.