Niewielkie ziarna na zdjęciu to kryształy oliwinów – minerałów stanowiących stosunkowo zróżnicowaną grupę w obrębie krzemianów. Pojawiają się one w niektórych skałach magmowych, w tym między innymi w bazalcie, który jest produktem działalności wulkanów. To dlatego oliwiny powszechne są zwłaszcza w rejonach aktywnych wulkanicznie. Okazy ze zdjęcia i z naszej kolekcji muzealnej pochodzą z Teneryfy (Wyspy Kanaryjskie).

Co ciekawe, oliwiny można znaleźć również w Polsce. Pojawiają się one w bazaltach Dolnego Śląska. Skały te są pamiątką po wulkanach, które działały na terenie dzisiejszej południowo-zachodniej Polski na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu milionów lat. To dlatego można w nich znaleźć oliwiny podobne do tych na zdjęciu, choć generalnie minerały te nie są trwałe i łatwo ulegają procesom prowadzącym do ich przeobrażenia lub rozpadu.

Mimo że oliwiny należą do minerałów głównych skał magmowych, czyli stanowiących jeden z najważniejszych i najpowszechniejszych ich składników, to jednak niektóre z nich są wyjątkowo rzadkie i mają status kamieni szlachetnych. Najbardziej ceniona jest intensywnie zielona lub złotozielona odmiana, nosząca nazwę perydotu (chryzolitu).