Wiele minerałów tworzy kryształy o tak powtarzalnych i regularnych kształtach, że trudno uwierzyć, by mogły one powstać siłami samej przyrody. Tak jednak rzeczywiście się dzieje. Dobry przykład stanowią granaty. Jest to grupa minerałów – krzemianów metali o dość zróżnicowanym składzie chemicznym.

Granaty krystalizują w tak zwanym układzie regularnym – to znaczy ich trzy główne wymiary w przestrzeni są podobne. Dobrze to widać na zdjęciu naszych okazów muzealnych (każdy kryształ ma kilka milimetrów średnicy). Wiele z takich granatów krystalizuje w postaci dwunastościanu rombowego, nazywanego też granatoedrem, albo dwudziestoczterościanu deltoidowego.

Tak powtarzalne bryły wynikają z budowy wewnętrznej kryształów. W najmniejszej skali, na poziomie molekularnym, atomy tworzą replikującą się sieć, której kształt wpływa na właściwości minerału (na przykład na zdolność do pękania wzdłuż tak samo zorientowanych, płaskich powierzchni), a także częściowo na postać (czyli pokrój) całego kryształu.