Muszle łodzikowców – bardzo odległych w czasie krewniaków współczesnego łodzika (rodzaj Nautilus), żyjącego w wodach Indonezji oraz Filipin – są jednymi z najczęściej spotykanych skamieniałości Wielkopolski. W muzeum można obejrzeć wiele okazów, pochodzących przede wszystkim z okolic Mosiny oraz Obornik Wielkopolskich.

Te łodzikowce, które znajdują się w naszej kolekcji oraz na zdjęciu, pochodzą z okresów ordowickiego oraz sylurskiego, a więc mają ponad 400 milionów lat. Zwierzęta te, tak jak dzisiejszy łodzik, żyły w morzach, stąd też są one dowodem na istnienie na terenie Europy Środkowej, w dawno minionych czasach, ciepłego zbiornika morskiego.

Skamieniałości łodzikowców to najczęściej fragmenty prostych muszli przedzielonych poprzecznymi przegrodami. To właśnie takie okazy widoczne są na fotografii.

Muszle łodzikowców, choć znajdowane w okolicach Poznania, pochodzą z dalekiej północy, z rejonu dzisiejszej Szwecji. Zostały one przyniesione do naszego kraju w czasie zlodowaceń epoki plejstoceńskiej.