Przed przybyciem na Ziemię meteoryty żelazne spędziły miliardy lat w przestrzeni kosmicznej, jednak w atmosferze naszej planety ich życie ulega dramatycznemu skróceniu. Tak jak żelazne przedmioty ziemskiego pochodzenia ulegają one nieuchronnemu utlenieniu, czyli po prostu rdzewieją.

To dlatego meteoryty znajdujące się w naszej kolekcji muszą podlegać konserwacji i czyszczeniu. W trakcie oczyszczania ich objętość – i masa – ulegają zmniejszeniu, co dobrze widać na wykonanych na przestrzeni dwóch lat pomiarów wagi.

W poniższej tabelce znajduje się lista kilkunastu meteorytów żelaznych Morasko, znalezionych na terenie północnego Poznania. Każdy z nich stracił nieco ze swojej masy, tym więcej, im większy jest to okaz. Łącznie meteorytom tym ubyło blisko pół kilograma pozaziemskiej materii, czyli 0,6 procenta ich łącznej wagi.

Nr katalogowy Nazwa okazu waga przed czyszczeniem (w gramach) waga po czyszczeniu (w gramach) ubytek masy (w gramach)
UAM/MZ/00035 Meteoryt Morasko 6210 6206 4
UAM/MZ/00036 Meteoryt Morasko 29790 29580 210
UAM/MZ/00037 Meteoryt Morasko 20972 20900 72
UAM/MZ/00038 Meteoryt Morasko 18502 18370 132
UAM/MZ/00039 Meteoryt Morasko 1564 1526 38
UAM/MZ/00040 Meteoryt Morasko 2042 2020 22
UAM/MZ/00043 Meteoryt Morasko 95,54 95,1 0,44
UAM/MZ/00044 Meteoryt Morasko 132,01 128,8 3,21
UAM/MZ/00045 Meteoryt Morasko 510 508 2
UAM/MZ/00046 Meteoryt Morasko 530 524 6
UAM/MZ/00047 Meteoryt Morasko 986 984 2
UAM/MZ/00048 Meteoryt Morasko 205,31 204,7 0,61
UAM/MZ/00049 Meteoryt Morasko 1204 1200 4
UAM/MZ/00050 Meteoryt Morasko 480,48 480 0,48
Razem: 83223,34 82726,6 496,74

A na zdjęciu widoczny żelazny meteoryt Muonionalusta z kolekcji naszego muzeum.