Zęby sprzed milionów lat

zeby02
IMG_112025_wykadr
zeby03
IMG_111932_wykadr

Prof. dr hab. Jerzy Liszkowski  

– twórca prezentowanej w Pracowni Muzeum Ziemi, kolekcji zębów, ofiarowanej Muzeum przez małżonkę – dr Ewę Liszkowską.

Profesor Liszkowski należał do grona niewielu najwszechstronniejszych geologów swoich czasów. Był członkiem licznych towarzystw naukowych, grup i komisji roboczych, krajowych i międzynarodowych. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany przez rektorów uniwersytetów, w których pracował; 3-krotnie otrzymał Nagrodę Ministra NSzWiT (1967, 1975, 1984); został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką Zasłużony dla Rozwoju Województwa Katowickiego. Różnorodną i bogatą działalność naukową, rozpoczął już w 1962 roku. Kompetentnie pisał i zabierał głos na tematy tak odległe, jak zęby ryb kopalnych, wężowidła, neotektonika, procesy krasowe, litologia i stratygrafia kenozoiku, geologia inżynierska i hydrogeologia. Jego dorobek obejmuje ok. 150 publikacji. Osobnego odnotowania godne są wielkie osiągnięcia kartograficzne. Między innymi sporządził 5 arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1 : 50 000.