Jak dojechać do muzeum?

Muzeum znajduje się w głównym budynku Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Ogólnodostępny parking zlokalizowany jest przed budynkiem, na prawo od głównego wejścia. Do muzeum można również dojechać miejskimi autobusami 87, 98 i 348 – do przystanku UAM Wydział Geografii. Od głównego wejścia do budynku należy kierować się w prawo – muzeum znajduje się na końcu korytarza.