Polska posiada jedne z największych złóż miedzi na świecie. Miedź ukryta jest najczęściej w minerałach kruszcowych, będących z reguły siarczkami miedzi oraz innych metali. Tylko niecały procent światowych zasobów to czysta miedź, nazywana rodzimą.

Okaz ze zdjęcia (mający wysokość około 6 cm) to właśnie miedź rodzima, pochodząca ze złóż w stanie Michigan w USA. Tamtejsze zasoby, choć znaczące, ustępują polskim złożom z Dolnego Śląska. W 2015 roku Polska wyprzedzała Stany Zjednoczone pod względem zasobów bilansowych, czyli nadających się eksploatacji.

Dolnośląskie złoża znajdują się w obrębie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM), będącego jednym z największych ośrodków wydobycia miedzi na całym świecie. Zostały one odkryte ponad 60 lat temu, a ich zasoby pozwalają na kontynuowanie eksploatacji przez kolejnych kilkadziesiąt lat.

Złoża miedzi z Dolnego Śląska powstały ponad 200 milionów lat temu. Znajdują się w skałach zawdzięczających swoje powstanie gorącemu, silnie zasolonemu i parującemu zbiornikowi morskiemu, który w końcu ery paleozoicznej wkroczył na teren dzisiejszej zachodniej Polski, sięgając aż po obecne Góry Świętokrzyskie.