Siarka – tarnobrzeskie złoto

machow02
machow03
machow04
machow05
machow06
machow07
machow08
machow09
machow10
machow11
machow12
machow01

Jakub Sauermann, Maciej Bieniaszewski – studenci geologii, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Aleksandra Mazur – studentka filologii hiszpańskiej, Wydziału Neofilologii, we współpracy z Pracownią Muzeum Ziemi, zorganizowali wystawę prezentującą cenne okazy mineralogiczne pochodzące z nieczynnej Kopalni Siarki „Machów” w Tarnobrzegu.

Na wystawie zobaczyć można 25 okazów m.in. barytu, celestynu, kalcytu, czy też siarki rodzimej.

Początki wydobycia siarki w Polsce sięgają XV wieku, jednak złoża tarnobrzeskie odkryto dopiero w 1953 roku. Wtedy rozpoczęto budowę kopalni odkrywkowej „Piaseczno” (1958-1971) oraz ważniejszej, z perspektywy okazów mineralogicznych, „Machów” (1970-1992). Poza nimi funkcjonowało jeszcze 5 kopalni wydobywających siarkę metodą otworową; jedna z nich działa do dzisiaj. Zapotrzebowanie na pozyskiwanie siarki z kopalń spadło znacząco kiedy opracowano metodę odsiarczania węglowodorów. To wpłynęło na decyzję o zamknięciu kopalni „Machów”. Prace likwidacyjne zaczęto wdrażać w 1994 roku, a pełną rekultywacja zakończono w 2009 roku. Obecnie na terenie zlikwidowanej kopalni odkrywkowej znajdują się zbiorniki wodne o charakterze rekreacyjnym.