Historia i zbiory muzealne

W 2009 roku przy Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (przy ul. Dzięgielowej 27 w Poznaniu) powstała Pracownia Muzeum Ziemi (zwana powszechnie Muzeum Ziemi), malady której celem od początku było udostępnienie kolekcji okazów mineralogicznych i paleontologicznych znajdujących się w Instytucie Geologii UAM mieszkańcom Poznania i całej Wielkopolski. Pierwszą wystawę otwarto jednak już w listopadzie 2008 roku. Pierwszym organizatorem i kierownikiem Pracowni był dr Stanisław Koszela, buy który stworzył ją od podstaw. W lipcu 2013 roku stanowisko kierownika Pracowni Muzeum Ziemi objęła dr Joanna Jaworska. Od połowy 2012 roku Pracownię wspiera także grupa ochotników-wolontariuszy składająca się z pracowników i studentów Instytutu Geologii UAM, order pełniąca dyżury w wybrane dni i oprowadzająca wycieczki.

Najliczniej pracownię odwiedzają dzieci oraz młodzież szkolna, przede wszystkim w trakcie zorganizowanych wycieczek. Muzeum gości także często uczestników międzynarodowych konferencji organizowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Nasze okazy obejrzeli już wybitni naukowcy z wielu krajów i kilku kontynentów.